Posts Tagged ‘ป้อมยาม’

ป้อมยาม

จุดแรกของการที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาติดต่อบริษัท ก็คงต้องติดต่อกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ป้อมยาม หรือตู้ยาม เป็นสถานที่ที่บุคลลภายนอกจะเข้ามาก็ต้องมาแลกบัตร กับ รปภ เพื่อที่จะเข้าไปติดต่อธุระ กับพนักงาน ตู้ยามหรือป้อมยาม บางบริษัทก็จะสร้างโดยการก่อสร้างไว้ปากทางเข้าของบริษัทซึ่งการสร้างก็ต้องใช้เวลาและงบประมาณที่สูง ปัจจุบันได้มีบริษัทรับสร้าง ตู้ยาม ป้อมยาม แบบสำเร็จรูป ได้มาตรฐาน ราคาไม่แพง แถมเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ผลิตจากอลูมิเนียม กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญงบประมาณไม่บานปลาย

บริษัท ที. เอ็ม. เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ป้อมยาม ตู้ยาม ป้อมยามสําเร็จรูป ตู้ยามสำเร็จรูป สำนักงาน ร้านค้าเคลื่อนที่ ห้องน้ำเคลื่อนที่ ตู้ยามเคลื่อนที่ สำนักงานเคลื่อนที่ รับทำตามแบบ ภายในป้อมยามมีฝ้าเพดาน ไฟนีออน ชั้นเขียนหนังสือ กุญแจล๊อกป้อมยาม พื้นวีว่าบอร์ด และบริการส่งถึงที่ ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

คุณ มงคล 081-613-4084 (ผู้จัดการ)

 

ตู้ยาม ป้อมยาม

 •  ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
 •  ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน 1 ชุด
 •  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 •  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเกร็ด  2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 •  เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้ยาม
 •  หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
 •  พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด

 •  ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
 •  ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน 1 ชุด
 •  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 •  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเกร็ด  2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 •  เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้ยาม
 •  หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
 •  พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด

 

ขนาด 1.10 x 1.20 x 2.30 เมตร ( ทรงเรียบ )

 • ผนังและหลังคาทรงจั่วเป็นอลูมิเนียม  , พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน 1 ชุด
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเกร็ด 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้ยาม
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )

 

ขนาด 1.10 x 1.20 x 2.30 เมตร ( ทรงจั่ว )

 • ผนังและหลังคาทรงจั่วเป็นอลูมิเนียม  , พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน 1 ชุด
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเกร็ด 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้ยาม
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )

 

ขนาด 3.00 x 2.00 x 3.00 เมตร ( ทรงจั่ว )

 • ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. ).
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
 • พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด

 

 • ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. ).
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
 • พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด

ขนาด 2.00 x 2.00 x 2.50 เมตร ( ทรงเรียบ )

 • ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. ).
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
 • พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด

 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม.
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม.
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร

 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม.
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

ตู้สั่งทำ

 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม.
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

ป้อมยามสำเร็จรูปจึงเป็นอีกสินค้าหนึ่ง ที่บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการป้อมยามสำเร็จรูปที่ เป็นอลูมิเนียม เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ตู้ป้อมยามจะผลิตขึ้นด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กจึงมีความแข็งแรงและคงทนหุ้ม ด้วยอลูมิเนียมสีขาว

ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปเคลื่อนที่และมีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู่ในตู้ สะดวกในการทำความสะอาด บริษัทได้พัฒนาห้องน้ำสำเร็จรูปให้มีหลายรูปแบบ เช่น แบบชักโครก แบบนั่งยอง และห้องอาบน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าตามความสะดวก

สินค้าของเรา

 

       ตู้สำนักงานเคลื่อนที่                          ตู้ป้อมยาม

  

         ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป                         ตู้สำนักงาน 2 ชั้น

       

            ตู้สำนักงานสั่งทำ                 ตู้สำนักงานสั่งทำพิเศษ

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า เพิ่มเติมได้ที่

คุณ มงคล ธนประศาสน์  (ผู้จัดการ) 081 – 613 – 4084

 

บริษัท ที.เอ็ม. เพาเวอร์ จำกัด

19-19/1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 7

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ

ฝ่ายขาย : 081-613-4084, 02-726-3916

มือถือ : 091-215-8236, 087-609-2152, 095-471-5610

E-mail: tmpower@hotmail.co.th

http://www.tmpower.net

https://www.ป้อมยามตู้ยาม.com

https://www.xn--m3clsabdc7f2bd9exjh.com

Did you like this? Share it: