ห้องน้ำไฟเบอร์กลาส (รุ่นมีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู้ใต้ตู้ ( แบบนั่งยอง ))

 

ขนาด 1.00 x 1.00 x 2.30 เมตร

 • ห้องน้ำเป็นไฟเบอร์กลาสทั้งตู้  มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู้ใต้ตู้( แบบนั่งยอง )  ฐานเก็บสิ่งปฏิกูลสามารถเก็บได้ถึง 450 ลิตร

ห้องน้ำสำเร็จรูปสุขภัณฑ์

 

ขนาด 1.50 x 1.80 x 2.50 เมตร รุ่นไม่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู่ ( แบบชักโครก )

 • รุ่นไม่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู่ ( แบบชักโครก )
 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปสุขภัณฑ์เซรามิค

ขนาด 1.50 x 3.00 x 2.50 ม. รุ่นไม่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู่ใต้ตู้ ( แบบซักโครก, อ่างล้างหน้า ) ตู้คู่ ชาย – หญิง

 • รุ่นไม่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู่ใต้ตู้ ( แบบซักโครก, อ่างล้างหน้า ) ตู้คู่ ชาย – หญิง
 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมสุขภัณฑ์

ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 ม. รุ่นไม่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู่ใต้ตู้

( แบ่งหญิง 3 ห้อง, ชาย 3 ห้อง ) พร้อมอ่างล้างหน้า,และ โถปัสวะชาย

 • รุ่นไม่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู่ใต้ตู้  ( แบ่งหญิง 3 ห้อง, ชาย 3 ห้อง )
 • พร้อมอ่างล้างหน้า,และ โถปัสวะชาย
 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม.ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ