ตู้ป้อมยาม

 •  ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
 •  ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน 1 ชุด
 •  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 •  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเกร็ด  2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 •  เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้ยาม
 •  หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
 •  พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด

 

ขนาด 1.10 x 1.20 x 2.30 เมตร ( ทรงเรียบ )

 • ผนังและหลังคาทรงจั่วเป็นอลูมิเนียม  , พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน 1 ชุด
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเกร็ด 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้ยาม
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )

 

ขนาด 1.10 x 1.20 x 2.30 เมตร ( ทรงจั่ว )

 • ผนังและหลังคาทรงจั่วเป็นอลูมิเนียม  , พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน 1 ชุด
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเกร็ด 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้ยาม
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )

 

ขนาด 3.00 x 2.00 x 3.00 เมตร ( ทรงจั่ว )

 • ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. ).
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
 • พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด

 

ขนาด 2.00 x 2.00 x 2.50 เมตร ( ทรงเรียบ )

 • ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
 • ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน
 • หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. ).
 • เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้
 • หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
 • พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด

ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร

 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม.
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

ตู้สั่งทำ

 • โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
 • พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม.
 • เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

คุณ มงคล ธนประศาสน์ (ผู้จัดการ) 081 – 6134084